Sing-a-Long met Impact

21 september 2019, 19.00 uur - Parkeiland Triangel in Waddinxveen

1. Our God

[Couplet 1]
Water You turned into wine
Opened the eyes of the blind
There's no one like you
None like you

[Couplet 2]
Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There's No one like you
None like you

[Refrein]
Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God

[Bridge]
And if Our God is for us, then who could ever stop us?
And if our God is with us, then what can stand against?


2. One Thing Remains

Higher than the mountains that I face
Stronger than the power of the grave
Constant through the trial and the change
One thing remains,
Yes, one thing remains.

[Chorus 3x]
Your love never fails,
It never gives up
It never runs out on me

Because on and on, and on, and on it goes
Before it overwhelms and satisfies my soul
And I never ever have to be afraid
One thing remains
So, this one thing remains.

[Chorus 3x]
Your love never fails,
It never gives up
It never runs out on me

[Bridge]
In death, in life I'm confident and covered by the power of Your great love
My debt is paid.
There's nothing that can separate my heart from Your great love...


3. Opwekking 795 - Amen

[Couplet 1]
Ik geloof in de Zoon.
Ik geloof in de verrezen Heer.
Ik geloof dat ik door Hem
ondanks alles triomfeer.

[Refrein]
Amen. Amen.
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft.
Amen. Amen.
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid,
omdat Hij leeft!

[Couplet 2]
Ik lag dood in het graf,
bedolven onder al mijn schuld,
maar Genade riep mijn naam
en de steen werd weggerold!

[Bridge]
Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen.
Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang.
Ik weet: Hij heeft mijn lot,
mijn toekomst in zijn hand.


4. Opwekking 123 - Groot is uw trouw, o Heer

[Couplet 1]
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

[Refrein]
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

[Couplet 2]
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.


5. What A Beautiful Name

[Couplet 1]
You were the Word at the beginning
One with God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

[Refrein 1]
What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus

[Couplet 2]
You didn't want heaven without us
So Jesus, You brought [ down
My sin was great, Your love was greater
What could separate us now

[Refrein 2]
What a wonderful Name it is
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus

[Bridge]
Death could not hold You, the veil tore before You
You silenced the boast of sin and grave
The heavens are roaring the praise of Your glory
For You are raised to life again
You have no rival, You have no equal
Now and forever, God, You reign
Yours is the Kingdom, Yours is the glory
Yours is the Name above all names

[Refrein 3]
What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus


6. Opwekking 789 - Lopen Op Het Water

[Couplet 1]
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

[Refrein]
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

[Couplet 2]
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

[Bridge 4x]
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.


7. You Say

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the sum of every high and every low?
Remind me once again just who I am, because I need to know (ooh oh)

You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don't belong, oh You say that I am Yours
And I believe (I), oh I believe (I)
What You say of me (I)
I believe

The only thing that matters now is everything You think of me
In You I find my worth, in You I find my identity, (ooh oh)

Taking all I have and now I'm laying it at Your feet
You have every failure God, and You'll have every victory, (ooh oh)Oh I believe (I), yes I believe (I)
What You say of me (I)
Oh I believe (oh)


8. Reckless Love

[Couplet 1]
Before I spoke a word, You were singing over me
You have been so, so good to me
Before I took a breath, You breathed Your life in me, yes you did
You have been so, so kind to me

[Refrein]
Oh, the overwhelming, neverending, recklesslove of God
Oh, it chasesme down, fights' til I'm found, leaves the ninety-nine
I couldn't earn it, I don't deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, neverending, recklesslove of God

[Couplet 2]
When I was Your foe, still Your love fought for me
You have been so, so good to me
When I felt no worth, You paid it all for me
You have been so, so kind to me

[Bridge]
There's no shadow You won't lightup
Mountain You won't climbup
Coming after me
There's no wall You won't kick down
Lie You won't tear down
Coming after me


9. Goodness of God

I love You, Lord
For Your mercy never failed me
All my days, I've been held in Your hands
From the moment that I wake up
Until I lay my head
Oh, I will sing of the goodness of God

And all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I will sing of the goodness of God

I love Your voice
You have led me through the fire
And in darkest night You are close like no other
I've known You as a Father
I've known You as a Friend
And I have lived in the goodness of God, yeah!

And all my life You have been faithful, oh
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I will sing of the goodness of God, yeah!

'Cause Your goodness is running after, it's running after me
Your goodness is running after, it's running after me
With my life laid down, I'm surrendered now
I give You everything
'Cause Your goodness is running after, it's running after me, oh-oh
'Cause Your goodness is running after, it's running after me
Your goodness is running after, it's running after me
With my life laid down, I'm surrendered now
I give You everything
'Cause Your goodness is running after, it keeps running after me

And all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I'm gonna sing of the goodness of God
I'm gonna sing, I'm gonna sing
'Cause all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I'm gonna sing of the goodness of God
Oh, I'm gonna sing of the goodness of God


10. Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstild door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.


11. Raise a Hallelujah

I raise a hallelujah, in the presence of my enemies
I raise a hallelujah, louder than the unbelief
I raise a hallelujah, my weapon is a melody
I raise a hallelujah, heaven comes to fight for me

I'm gonna sing, in the middle of the storm
Louder and louder, you're gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive!

I raise a hallelujah, with everything inside of me
I raise a hallelujah, I will watch the darkness flee
I raise a hallelujah, in the middle of the mystery
I raise a hallelujah, fear you lost your hold on me!

I'm gonna sing, in the middle of the storm
Louder and louder, you're gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive!

Sing a little louder (In the presence of my enemies)
Sing a little louder (Louder than the unbelief)
Sing a little louder (My weapon is a melody)
Sing a little louder (Heaven comes to fight for me)
Sing a little louder (In the presence of my enemies)
Sing a little louder (Louder than the unbelief)
Sing a little louder (My weapon is a melody)
Sing a little louder (Heaven comes to fight for me)
Sing a little louder!

I'm gonna sing, in the middle of the storm
Louder and louder, you're gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive!


12. I Know

In the presence of my enemies
When the storm is crashing down on me
I will trust in what I cannot see
I wait for You, I wait for You

You can part the violent sea
You can reach the depths of me!

I know, nothing is impossible
I know, every chain is breakable
I know, on Christ the solid rock I stand

I am waiting at the water's edge
Holding steadfast onto Your promises
Even though I'm not there yet
I trust in You, I trust in You

You can part the violent sea
You can reach the depths of me!

I know, nothing is impossible
I know, every chain is breakable
I know, on Christ the solid rock I stand!
My fear, is conquered by His perfect love
My life, is ransomed by His royal blood
I know, on Christ the solid rock I stand

My hope is built on nothing less
Than Jesus blood and righteousness
When darkness seems to hide His face
I rest in His unchanging grace
In every high and stormy gale
My anchor holds within the veil
On Christ the solid rock I stand
All other ground is sinking sand!

I know, nothing is impossible
I know, every chain is breakable
I know, on Christ the solid rock I stand!
My fear, is conquered by His perfect love
My life, is ransomed by His royal blood
I know, on Christ the solid rock I stand!


13. Opwekking 693 - Vaste Grond

God voor u
Is niets onmogelijk
Hoe ongelofelijk
U heeft alles in de hand
U bent God
En trekt uw eigen plan
U bent voor niemand bang
Voor niets en niemand bang

U houdt me vast
U geeft me moed om door te gaan
Als ik niet durf
Ik wil van U zijn

U geeft me kracht
U bent de vaste grond waarop ik stevig sta
Ik wil van u zijn
Voor altijd van u zijn
Oh God

Grote God
U bent uitzonderlijk
En ondoorgrondelijk
U bied uw liefde aan
Wie ben ik
Dat u mij ziet staan
U met mij om wilt gaan
Ik kan u niet weerstaan

U houdt me vast
U geeft me moed om door te gaan
Als ik niet durf
Ik wil van u zijn

U geeft me kracht
U bent de vaste grond waarop ik stevig sta
Ik wil van u zijn
Voor altijd van u zijn

Oh God

Onweerstaanbaar, onweerstaanbare God
Onweerstaanbaar, onweerstaanbare God
Onweerstaanbaar, onweerstaanbare God
Onweerstaanbaar, onweerstaanbare God

U houdt me vast
U geeft me moed om door te gaan
Als ik niet durf
Ik wil van u zijn

U geeft me kracht
U bent de vaste grond waarop ik stevig sta
Ik wil van u zijn
Voor altijd van u zijn
Oh God

U houdt me vast
U geeft me moed om door te gaan
Als ik niet durf
Ik wil van u zijn

U geeft me kracht
U bent de vaste grond waarop ik stevig sta
Ik wil van u zijn
Voor altijd van u zijn
Oh God

U bent zo onweerstaanbaar


14. In de hemel

In de hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal
Hij is de Heilige, Hij is God
en Hij heerst over het Heelal

Er is kracht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!
U regeert!

U regeert!
Miljoenen in gereedheid
staan de engelen om Zijn troon
verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn troon

Er is kracht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert.

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert
U regeert in onze harten
U regeert over het heelal
U regeert in ons leven
U regeert overal
U regeert!


15. Who You Say I Am

Who am I that the highest King

Would welcome me?
I was lost but He brought me in
Oh His love for me
Oh His love for me

Who the Son sets free
Oh is free indeed
I'm a child of God
Yes I am

Free at last, He has ransomed me
His grace runs deep
While I was a slave to sin
Jesus died for me
Yes He died for me

Who the Son sets free
Oh is free indeed
I'm a child of God
Yes I am
In my Father's house
There's a place for me
I'm a child of God
Yes I am

I am chosen
Not forsaken
I am who You say I am
You are for me
Not against me
I am who You say I am

I am chosen
Not forsaken
I am who You say I am
You are for me
Not against me
I am who You say I am
I am who You say I am